Ek begin my dagtaak met dankbaarheid teenoor my Hemelse Vader, bewus daarvan dat dit Hy is wat my alles skenk wat ek nodig het, my gedurigdeur lei en dat Sy waaksame oog steeds op my gerig is.

My ouers, my onderwysers en almal wat my ouere of meerdere is, sal ek steeds met eerbied en respek behandel.


Ek sal teenoor my medemens optree soos wat ek verwag dat hy teenoor my moet optree.


Ek sal nooit iets doen wat die goeie naam van my skool, my skoolmaats en my onderwysers kan benadeel nie.


Ek is bereid om die beste van my talente, die uitnemendste van my krag en al my tyd aan te wend in belang van my skool en met woord en daad behulpsaam te wees in die uitbouing daarvan.


Ek sal altyd onthou dat ek ʼn plig teenoor my skool, my kerk en my volk het en dat ek ʼn waardige lid daarvan moet wees.


Ek sal die volste gebruik maak van al die geleenthede wat my aangebied word om my liggaamlik, verstandelik en geestelik voor te berei op die eise wat die lewe aan my gaan stel.


Deur die genade van God, in Jesus Christus, is ek oortuig daarvan dat ek al hierdie ideale kan verwesenlik, want….

 

EK KAN AS EK WIL!!