Geagte Ouers en Leerlinge

Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om elke personeellid, leerder, ouer/voog ‘n voorspoedige, veilige en geseënde 2021 toe te wens.

Namens myself en die Bestuurspan wil ek graag alle personeel (nuut aangestel en die “Survivor”-span van 2020) sowel as al ons leerders terug verwelkom.  ‘n Spesiale welkom aan ons Gr. 8’s.  Julle is baie kosbaar vir ons en daarom is ons opgewonde omdat julle besluit het om deel van ons skool te word.  Julle het nou die geleentheid om deel te word van ons wenspan en in ‘n opregte, trotse Callie te ontwikkel.  Ons vertrou dat jy elke geleentheid wat die skool jou bied, sal aangryp om te presteer.

Ons sien uit na die nuwe jaar, en al die moontlike uitdagings wat dit inhou nieteenstaande die feit dat ons geweldig swaarkry onder die Covid-19-pandemie.  Ons moes ‘n aantal van ons staatmaker personeel groet as gevolg van aftrede, nuwe werksgeleenthede, promosies en verskeie ander redes.  Ons het ook finansieel baie swaar gekry, grootliks omdat ouers versuim het om hulle skoolfonds verpligtinge na te kom.  Maar met die genade van bo, het ons staande gebly.  Ons het ons verpligtinge ten opsigte van onderrig, assessering en die bevordering van ons leerlinge suksesvol afgehandel op so ‘n wyse dat dit my trots maak.

Ek wil u verseker dat alles goed gaan by die skool.  Ons is geseën met ‘n toegewyde Beheerliggaam, Bestuurspan en onderwysers sowel as gedissiplineerde en hardwerkende leerlinge.  Ons is hard aan die werk om voor te berei vir die terugkeer van ons eerste leerlinge op 15 Februarie.  U kinders sal veilig wees en daar sal goed na hulle omgesien word.

Ouers, ondersteun ons asseblief met ons leerlinge se voorkoms, dissipline, skoolbywoning en stiptelikheid om effektiewe funksionering van die skool te verseker.  (Laatkommers sal en kan nie geduld word nie omdat dit legio probleme/uitdagings veroorsaak) 

Onthou die slagspreuk: 

“Teamwork makes the dream work”.

Volg ons assebliek op die skool se Kommunikator en Facebook blad vir inligting aangaande skool aktiwiteite en reëlings. (Minstens weekliks)

Voorspoed aan almal vir hierdie jaar met sy menige uitdagings.  Mag ons elke uitdaging as ‘n geleentheid beskou.

 

Callies Groete

 

Mnr. Deon Le Roux

Waarnemende hoof