HOOF

Geagte Callies

Graag wil ek ‘n voorspoedige 2020 aan elke leerling, personeellid en ouer toewens en dit is ons hoop dat ons ‘n wederkerige samewerking tussen u, die skool en onderwysers gaan hê. Ek glo daaraan om ‘n oopdeur beleid te handhaaf en ons nooi u uit indien daar probleme is, dat u gerus kan kom aanklop.

Namens Hoërskool Carletonville wil ek vir jou as nuwe Callie byvoorbaat baie hartlik welkom heet.  Omdat jy vir ons baie belangrik is, is ons opgewonde daaroor dat jy dit oorweeg om deel te word van ons skool. Jy het nou kans om deel te word van ‘n wenspan en ook die beste opvoeding ontvang wat ons omgewing kan bied.

 

Ons vertrou dat jy die wonderlike geleenthede wat Hoërskool Carletonville vir jou kan bied met albei hande sal aangryp en benut, om sodoende die mooi ideale wat jy vir jouself koester en wat jou ouers en jou skool aan jou stel, te laat verwesenlik.
 
Ons sien uit na hierdie jaar en al sy nuwe uitdagings Dit is ons verwagting dat u as ouer verantwoordelik gaan wees vir u kind/ers se opvoeding en ons vir hulle akademiese-, kulturele en sport prestasies.  Elke leerder is vir ons en u baie belangrik en daarom gaan ons byvoorbaat op u staatmaak om heelhartig deel te wees van alles by die skool en u kind/ers.

 Ons doen ook ‘n beroep op u as ouer om verantwoordelik te wees vir u kind se dissipline en dat u daagliks u kind moreel sal motiveer om uit te sien na die skool se  uitdagings.

 Ouers, baie sterkte aan u ook vir die jaar wat voorlê en moenie skroom om aktief betrokke te raak by u kind en by die skool nie. U kind sal u belangstelling waardeer . Dit lei gewoonlik na beter prestasie vir u kind as hulle sien dat u belang stel. Die skool kan net baat vind by u ondersteuning en ons kan sodoende ‘n beter leeromgewing skep vir ons kinders.

 Baie sterkte vir die jaar en al die aktiwiteite wat voorlê.

 

 

Callies groete.

A.G. Meyer (Hoof)