AKADEMIESE PERSONEEL

12A-001

 

 

Me. C.H. Benadé

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  10, 11 & 12
Vakke: Wiskundige Geletterdheid en Tegniese Wiskunde
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, Prysuitdeling, Mnr. & Mej. Callies, Verversings en Tennis
Op die personeel sedert: 1995

 
 
 IMG_3767

 

Me. J. van Jaarsveld

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  9
Vakke: Afrikaans
Buitemuurse aktiwiteite: Mnr. & Mej. Callies, Redenaars & Hokkie
Op die personeel sedert: 2018

 

 

9D-001

 

 

Me. C.Bezuidenhout

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8,9,10 & 11
Vakke: EBW & Rekeningkunde
Buitemuurse aktiwiteite: Hokkie, Atletiek-spanbestuurder & Mnr. en Mej Callies
Op die personeel sedert: 2013

 

 

9F-001

 

 

Mnr. J.Bezuidenhout


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade: 8, 9, 11 & 12
Vakke:  Lewensoriëntering & Engels
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek,  Rugby, Krieket en Gholf
Op die personeel sedert: 2014

 

11E-001

 

Me. E. Botha


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 – 10
Vakke:  Wiskunde & Tegniese Wetenskap
Buitemuurse aktiwiteite:  Redenaars, Public speaking, SBST, Prysuitdeling en Toneel
Op die personeel sedert:  2016

 

11C-001

 

Mnr. S.P. Botha

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8, 9, 10 & 12
Vakke:  Sosiale wetenskap, Lewensoriëntering en Geografie
Buitemuurse aktiwiteite:  Rugby, Krieket en Atletiek. Sportorganiseerder en Mnr. & Mej. Callies
Op die personeel sedert:  2005

 

 

9A-001

 

 

Me V. Botha

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8, 9 & 11
Vakke:  Wiskunde & Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite:  Hokkie, Wiskunde ekstra klas & Verversings
Op die personeel sedert:  2008

 

 

Staff-003

 

 

Mnr. P.A. Broodryk


Posbeskrywing: Departementshoof
Grade:  10 – 12
Vakke:  Wiskunde & Tegniese Wiskunde
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Skaak en Eksamens.
Op die personeel sedert:  1983

 

 

IMG_3766

 

Mnr. L. Carelsen

Posbeskrywing:  Onderwyser
Graad:   8 & 9
Vakke:  Sosialewetenskappe & Natuurwetenskappe
Buitemuurse aktiwiteite:  Rugby, Atletiek, Krieket, Mnr. en Mej. Callies Kuns & Kultuur
Op die personeel sedert:  2018

 

 

8B-001

 

 

Me. M.S. Viljoen

Posbeskrywing:  Onderwyser
Graad:   8
Vakke: Engels & Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite:  Netbal, English drama, Public speaking, Matriekafskeid en Damestee.
Op die personeel sedert:  2016

 

Staff-016

 

 

Me. M.H. Cornelius


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   10 – 12
Vakke:  Rekenaartoepassingstegnologie
Buitemuurse aktiwiteite: Prysuitdeling
Op die personeel sedert:  1986

 

 

Staff-001

 

 

Me. M. Diedericks


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   10 – 12
Vakke:  Verbruikerstudies
Buitemuurse aktiwiteite:  Verversings, Mnr. & Mej. Callies, Prysuitdeling, Veiligheidskomitee en Spreekkoor
Op die personeel sedert:  2006

 

IMG_3442 

 Me. M. du Plessis

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8 & 9
Vakke: Geografie & Sosiale Wetenskappe
Buitemuurse aktiwiteite:  Hokkie en Mnr. en Mej. Callies
Op die personeel sedert:  2018 

 

Staff-022

 

 

Me. L. du Preez

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   10, 11 & 12
Vakke:  Besigheidstudies
Buitemuurse aktiwiteite:  LTSM-voorraad en Boekstoor
Op die personeel sedert:  2002

 

11B-001

 

 

Mnr. M. Grobbelaar


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   9, 11 & 12
Vakke:  Geografie en Sosiale Wetenskappe
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Hokkie, Mnr. & Mej. Callies
Op die personeel sedert:  2000

 

9B-001

 

 Me. B. Holton


Posbeskrywing:  Onderwyser
Graad:  9
Vakke:  Engels
Buitemuurse aktiwiteite:  Netbal, Toneel, Damestee, Mnr. en Mej. Callies  &  Redenaars
Op die personeel sedert:  2017

 

10A-026

 

 

Me. C. Koekemoer


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  –  10
Vakke:  Natuurwetenskap, Lewenswetenskap & Lewensorientering
Buitemuurse aktwiteite:  Atletiek en Netbal
Op die personeel sedert:  2010

 

 

8G-001

 

 

Mnr. C.B. Labuschagne


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  10, 11 & 12
Vakke:  Toerisme
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Tennis, VRL en CSV
Op die personeel sedert:  2011

 

8D-001

 

Mnr. G.P.J. Labuschagne

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  –   12
Vakke:  Tegnologie en Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite:  Sokker, Buiteleweklub, Hebreeuse klasse en Spiesgooi-afrigter
Op die personeel sedert:  1981-1988; 2007 – 2011

 

12D-001

 

 Me. N. Labuschangne


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  10  –  12
Vakke:  Rekenaartoepassingstegnologie
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek Spanbestuurder, Mnr. & Mej. Callies en Hokkie-organiseerder
Op die personeel sedert: 2012

 

Staff-014

 

Mnr. D. le Roux


Posbeskrywing:  Adjunk-hoof
Graad:  11
Vakke:  Engels
Buitemuurse aktiwiteite:  Rugby,  Terreininstandhouding en Veiligheid en Sekuriteit
Op die personeel sedert:  1994

 

Staff-011

 

 

Me. J.M. le Roux


Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade:  10  –  12
Vakke:  Afrikaans Huistaal
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Toneel, Prysuitdeling en Redenaars
Op die personeel sedert:  1991

 

12B-001

 

Me. R. Lewitton

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8, 9 & 12
Vakke:  Skeppende kunste & Afrikaans
Buitemuurse aktiwiteite:  Toneel, Atletiek, Kuns- en Musiekaand, Kunsfees, Prysuitdeling en Redenaars.
Op die personeel sedert:  2000

 

9G-001

 

Mnr. B.G.  Lodewyckx
Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  9 –  12
Vakke:  Natuurwetenskap, Lewensoriëntering, Tegniese Wetenskap en Fisiese Wetenskap
Buitemuurse aktiwiteite: Hengelorganiseerder, Rugby, Atletiek, Gholf, Veiligheid en Sekuriteit en Krieket
Op die personeel sedert: 2014

 

IMG_3761

 

Me. C. Luies

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 & 10
Vakke:  Ingenieurs, Grafika en Ontwerp en Tegnologie
Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Atletiek, Avontuurspan, Noodhulp en Mnr & Mej Callies
Op die personeel sedert: 2018

 

Staff-005

 

 

Mnr. H. Maartens


Posbeskrywing: Adjunk-hoof
Grade:  12
Vakke:  Ingenieurs, Grafika en Ontwerp
Buitemuurse aktiwiteite: Hoof van Sport, Rugby, VRL
Op die personeel sedert: 2013

 

11A-001

 

 

Me. F. Marebe

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  11  &  12
Vakke:  Engels
Buitemuurse aktiwiteite:  Netbal, Atletiek, CSV en Engelse Redenaars
Op die personeel sedert: 2015

 

Staff-018

 

 

 

Mnr. A. Meyer

Posbeskrywing: Hoof
Op die personeel sedert: 2002

 

 

8C-001

 

 

Mnr. J. Meyer


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8  –  11
Vakke:  Sosiale Wetenskap en Geskiedenis
Buitemuurse aktiwiteite: Rugby, Krieket, Atletiek en Gholforganiseerder
Op die personeel sedert: 2015

 

 

8A-001

 

 

Me. A. Muir


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  9  –  12
Vakke:  Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite: Hokkie
Op die personeel sedert: 2017

 

11D-001

 

 

 Me. M. Nel


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 – 12
Vakke:  Natuurwetenskappe en Lewenswetenskappe
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek
Op die personeel sedert: 2012

 

12C-001

 

 

Me. J. Oosthuysen


Posbeskrywing:  Depatementshoof
Grade:  8 – 12
Vakke:  Fisiese Wetenskappe & Tegniese Westenskap
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, CSV, Engelse Drama en Buitelewe klub
Op die personeel sedert: 2007

 

10B-001

 

 

Mnr. G. Otto


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  9  –  11
Vakke:  Wiskunde en Wiskundige Gelettedheid
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, Rugby, Krieket en Ouerkomitee
Op die personeel sedert: 2013

 

10C-027

 

 

Mnr. A.P. Püke


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  10  –  12
Vakke:  Ingenieurs, Grafika en Ontwerp
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Rugby
Op die personeel sedert:  1983

 

Staff-010

 

 

Me. R. Raath


Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade:  10 & 12
Vakke:  Afrikaans  &  Toerisme
Buitemuurse aktiwiteite:  Koor
Op die personeel sedert:  1984

 

11F-001

 

Me. I Rademan


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  11 & 12
Vakke: Afrikaans en Geskiedenis
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Netbal, Redenaars, Matriekafskeid, Personalia en Liefdadigheid
Op die personeel sedert:  2008

 

Staff-004

 

 

Me. D.M. van den Berg

Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade: 11 & 12
Vakke:  Engels
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiekspanbestuurder
Op die personeel sedert:  2002

 

Staff-006

 

 Me. M van Eeden

Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade:  9 – 12
Vakke:  Ekonomiese Bestuurswetenskappe & Rekeningkunde
Buitemuurse aktiwiteite:  Eksamens, Roosters, Mnr. & Mej. Callies en Personeelsake
Op die personeel sedert:  1982

 

8F-001

 

 

 Mnr.  S. van Rensburg


Posbeskrywing:  Onderwyser
Graad:  8
Vakke:  Wiskunde
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, Koor, Mnr. en Me. Callies en Netbal
Op die personeel sedert:  2016

 

IMG_3440.jpg.1 

 

Me. C. Vermeulen

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 & 9
Vakke:  Afrikaans en Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite: Netbal, Toneel, Damestee en Verversings
Op die personeel sedert: 2017

 

8E-001

 

S. Vermeulen


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  10
Vakke:  Engels
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, VRL en Netbalorganiseerder
Op die personeel sedert: 2014

 

Staff-031 (2)

 

 

Me. V. Wessels


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8 – 9
Vakke: Skeppende kuns
Buitemuurse aktiwiteite:  Top 10, Communicator, Webblad en Bemarking
Op die personeel sedert:  2007

 

IMG_3763

 

 

Me. K. Wilkie

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8
Vakke: Ekonomiese Bestuurs Wetenskappe
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Hokkie en Mnr. en Mej. Callies
Op die personeel sedert:  2018

 

 

 

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

Staff-019

 

 

Me. J. Coetzee


Posbeskrywing: Administratiewe Klerk
Op die personeel sedert: 2015

 

Staff-002

 

 

 

Mnr. B. de Koker


Posbeskrywing: Hoof van Dissipline
Op die personeel sedert:  2014

 

 

Staff-015

 

 

 

Me. S. Fourie


Posbeskrywing:  Finansiële Klerk & Sekretaresse
Op die personeel sedert:  2007

 

 

Staff-009

 

 

 

Me. A. Gouws

Posbeskrywing:  Tikster
Op die personeel sedert:  2014

 

 

Staff-023

 

 

 

Mnr. L. B. Horn


Posbeskrywing:  Faktotum
Op die personeel sedert:  2000

 

Staff-020

 

 

 

Me. S. Moolman


Posbeskrywing:  Debiteureklerk – Skoolfonds
Op die personeel sedert:  2016

 

 

Staff-008

 

 

 

 

Me. E. Steyn


Posbeskrywing:  Administratiewe Klerk
Op die personeel sedert:  2008

 

Staff-021

 

 

Me. R. van Niekerk


Posbeskrywing:  Ontvangsdame
Op die personeel sedert:  2013

 

Staff-080

 

 

 

Me. S. Venter

Posbeskrywing:  Mediasentrum, Communicator en Webblad
Op die personeel sedert:  2006