AKADEMIESE PERSONEEL

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-20-e1551691681176-680x1024.jpg

 

Me. C. Benadé

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  11 & 12
Vakke: Wiskundige Geletterdheid
Op die personeel sedert: 1995

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-16-e1551693540958-680x1024.jpg

 

 

Me. C. Bezuidenhout

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  10 – 12
Vakke: Rekeningkunde
Op die personeel sedert: 2013

 

 

9F-001

 

Mnr. J. Bezuidenhout


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade: 8 & 12
Vakke:  Lewensoriëntering
Op die personeel sedert: 2014

 

 

11C-001

 

Mnr. S.P. Botha

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 – 10
Vakke:  Sosiale wetenskappe Geografie, Lewensoriëntering & Geografie
Op die personeel sedert:  2005

 

 

9A-001

 

 

Me V. Botha

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  9 & 10
Vakke:  Wiskunde
Op die personeel sedert:  2008

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-42-e1551696824305-680x1024.jpg

 

 

Mnr. P. Broodryk


Posbeskrywing: Departementshoof
Grade:  11 &  12
Vakke:  Wiskunde
Op die personeel sedert:  1983

 

 

 

 

Mnr.  D. Cloete


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   9 & 11
Vakke:  Wiskunde & Wiskundige Geletterdheid
Op die personeel sedert:  2020

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-12-e1551697129361-683x1024.jpg

 

 

Me. M. Cornelius


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   10 – 12
Vakke:  Rekenaartoepassingstegnologie
Op die personeel sedert:  1986

 

 

 

 

Me. L. de Beer

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   8  & 9
Vakke:  Engels Huistaal en Engels Eerste addsionele Taal
Op die personeel sedert:  2020

 

 


 

Me. Z. Dos Ramos


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   9 & 11
Vakke:  Natuurwetenskappe & Lewensorintering
Op die personeel sedert:  2020

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-33-e1551699281669-680x1024.jpg

 

 

Me. M. du Plessis

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8, 9,  & 10
Vakke: Sosiale Wetenskappe Geografie, Lewensoriëntering en Besigheidstudies
Op die personeel sedert:  2018 

 

 

 

 

Me. L. du Preez

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   10, 11 & 12
Vakke:  Besigheidstudies
Buitemuurse aktiwiteite:  LTSM-voorraad en Boekstoor
Op die personeel sedert:  2002

 

 

 

Me. C. Fourie

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  9, 11 & 12
Vakke:  Tegnologie & Ingenieurs Grafika en ontwerpThis image has an empty alt attribute; its file name is 11B-001-680x1024.jpg
Op die personeel sedert:  2020

 

 

 

Mnr. M. Grobbelaar


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  11 & 12
Vakke:  Geografie en Sosiale Wetenskappe Geografie
Op die personeel sedert:  2000

 

This image has an empty alt attribute; its file name is vickijacobs.jpg

 

 

Me. V. Jacobs


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   10
Vakke:  Wiskundige Geletterdheid & Rekeningnde
Op die personeel sedert:  2016

 

 

 

Me. D. Janse van Rensburg


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  –  10
Vakke:  EBW & Besigheidstudies
Op die personeel sedert:  2020

 

 

Me. E. Janse van Rensburg


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8 
Vakke:  Afrikaans Huistaal & Afrikaans Eerste addisionele Taal
Op die personeel sedert:  2019

 


 

Me. I. Jansen


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  11 & 12
Vakke: Afrikaans en Geskiedenis
Op die personeel sedert:  2008

 

 

 

Me. S. Kapp


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  & 9
Vakke:  Skeppende Kunste
Op die personeel sedert:  2020

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-11-e1551778842199-680x1024.jpg

 

 

 

Me. C. Koekemoer

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  &  10
Vakke:  Natuurwetenskappe  &  Lewenswetenskap
Op die personeel sedert:  2010

 

 

 

Me. M. Kroukamp


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8 & 10
Vakke:  Engels Huistaal  & Engels Eerste addisionele taal
Op die personeel sedert:  2019

 

8D-001

 

 

Mnr. G. Labuschagne

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8 – 12
Vakke:  Lewensoriëntering
Op die personeel sedert:  1981-1988; 2007

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-31-e1551780160156-680x1024.jpg

 

 

Mnr. D. le Roux


Posbeskrywing:  Adjunk-hoof
Graad:  11 & 12
Vakke:  Engels Eerste addisionelr Taal
Op die personeel sedert:  1994

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-40-e1551780434369-680x1024.jpg

 

 

Me. J. le Roux


Posbeskrywing:  Adjunkhoof
Grade:  11 – 12
Vakke:  Afrikaans Huistaal
Op die personeel sedert:  1991

 

 

 

 

Me. S. le Roux

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  9
Vakke:  Afrikaans Huistaal en AfrikaansEerste Addisionele Taal
Op die personeel sedert:  2019

 


 

Me. B. Lewies

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  9
Vakke:  Lewensoriëntering & Engels huistaal
Op die personeel sedert:  2013 -2016, 2018

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-18-e1551781216569-680x1024.jpg

 

Me. R. Lewitton

Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade:  9, 11 & 12
Vakke:  Skeppende kunste & Afrikaans
Op die personeel sedert:  2000

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-7-e1551781570211-680x1024.jpg

 

 

Mnr. B.  Lodewyckx
Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  10 –  12
Vakke:  Natuurwetenskap,   Fisiese Wetenskap
Op die personeel sedert: 2014

 

 

Me. I. Lourens

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 & 9
Vakke:  Ekonomiese Bestuurswetenskappe 
Op die personeel sedert: 2019

 

This image has an empty alt attribute; its file name is 11A-001-680x1024.jpg

 

 

Me. F. Marebe

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  9  &  12
Vakke:  Engels Huistaal & Lewensoriëntering
Op die personeel sedert: 2015

 

This image has an empty alt attribute; its file name is mcewan-1024x1020.jpg

 

Mnr. D. Mc Ewan

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 & 10
Vakke:  Tegnologie, Ingenieurs Grafika en Ontwerp & Lewensoriëntering
Op die personeel sedert: 2019

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-44-1-e1551784468183-680x1024.jpg

 

 

 

Mnr. A. Meyer

Posbeskrywing: Hoof
Op die personeel sedert: 2002

 

 

 

8C-001

 

Mnr. J. Meyer


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8  –  11
Vakke:  Sosiale Wetenskappe Geskiedenis  & Toerisme
Op die personeel sedert: 2015

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-15-e1551784930284-680x1024.jpg

 

Me. A. Muir


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 11 & 12
Vakke:  Sosiale wetenskappe Geskiedenis & Toerisme
Op die personeel sedert: 2017

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-17-e1551787290125-680x1024.jpg

 

 

 Me. M. Nel


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  11 & 12
Vakke:  Lewenswetenskappe
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek
Op die personeel sedert: 2012

 

 

 

Mnr. D. Nieuwenhuyzen

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8 & 9
Vakke:  Wiskunde, Natuurwetenskappe & Lewensoriëntering
Op die personeel sedert: 2020

 

 

 

Me. M.  Nieuwenhuyzen

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8, 9 & 12

Vakke:  Afikaans Eerste addisionele taal & Lewensoriëntering
Op die personeel sedert: 2020

 

 

 

Mnr. G. Otto


Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  10-12
Vakke:  Wiskunde en Wiskundige Gelettedheid
Op die personeel sedert: 2013

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-43-1-e1551855809255-680x1024.jpg

 

 

 

Me. R. Raath


Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade:  10 – 12
Vakke:  Afrikaans Eerste addisionele taal & Lewensoriëntering
Op die personeel sedert:  1984

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-39-e1551856248964-680x1024.jpg

 

 

Me. D. van den Berg

Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade: 11 & 12
Vakke:  Engels Huistaal & Engels s eerste addisionele taal
Op die personeel sedert:  2002

 

 

 

 

 

Me. B. van der Merwe

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  10 – 12
Vakke:  Verbruikerstudies
Op die personeel sedert:  2020

 

This image has an empty alt attribute; its file name is 8F-001-680x1024.jpg

 

 

Mnr.  S. van Rensburg


Posbeskrywing:  Onderwyser
Graad:  8
Vakke:  Wiskunde
Op die personeel sedert:  2016

 

 

Me. C. Vermeulen

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 & 10
Vakke:  Afrikaans Eerste addisionele taal
Op die personeel sedert: 2017

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-3-e1551861563312-680x1024.jpg

 

S. Vermeulen

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  10
Vakke:  Engels
Op die personeel sedert: 2014

 

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-5-e1551861964474-680x1024.jpg

 

 

Me. V. Wessels


Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8 – 11
Vakke: Sosiale Wetenskappe Geskiedenis & Geskiedenis
Op die personeel sedert:  2007

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-29-e1551863842240-680x1024.jpg

 

 

Me. J. Coetzee


Posbeskrywing: Administratiewe Klerk
Op die personeel sedert: 2015

 

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-27-e1551864067287-680x1024.jpg

 

 

Mnr. B. de Koker


Posbeskrywing: Hoof van Dissipline
Op die personeel sedert:  2014

 

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-24-e1551865763594-680x1024.jpg

 

 

Me. A. Gouws

Posbeskrywing:  Tikster
Op die personeel sedert:  2014

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-45-e1551866007193-683x1024.jpg

 

 

 

Mnr. L. Horn


Posbeskrywing:  Faktotum
Op die personeel sedert:  2000

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-23-e1551864310372-680x1024.jpg

 

 

 

Me. S. Ludick


Posbeskrywing:  Finansiële Klerk & Sekretaresse
Op die personeel sedert:  2007

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-26-e1551866381633-680x1024.jpg

 

 

Me. S. Moolman


Posbeskrywing:  Debiteureklerk – Skoolfonds
Op die personeel sedert:  2016

 

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is stacey.jpg

 

 

Me. S. Peacock

Posbeskrywing:  Administratiewe klerk
Op die personeel sedert:  2019

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-22-e1551866712847-680x1024.jpg

 

 

 

Me. E. Steyn


Posbeskrywing:  Administratiewe Klerk
Op die personeel sedert:  2008

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-25-e1551866958640-680x1024.jpg

 

 

 

Me. R. van Niekerk


Posbeskrywing:  Ontvangsdame
Op die personeel sedert:  2013

 

 

 

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Staff-080-680x1024.jpg

 

 

Me. S. Venter

Posbeskrywing:  Mediasentrum, Communicator en Webblad
Op die personeel sedert:  2006