AKADEMIESE PERSONEEL

 

Staff-004

 

 

Me. C.H. Benadé
Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  10, 11 & 12
Vakke: Wiskundige Geletterdheid en Tegniese Wiskunde
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, Prysuitdeling, Mnr. & Mej. Callies, Verversings en Tennis
Op die personeel sedert: 1995

 

 

Me. C. Bezuidenhout

Posbeskrywing:Onderwyser
Grade:  8, 9 & 10
Vakke: EBW & Rekeningkunde
Buitemuurse aktiwiteite:  Hokkie, Atletiek-spanbestuurder en Mnr. en Mej. Callies
Op die personeel sedert: 2013

Staff-041
Staff-119

 

 

Mnr. J.Bezuidenhout

Posbeskrywing:Onderwyser
Grade:  9, 11 & 12
Vakke:  Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek,  Rugby, Krieket en Gholf
Op die personeel sedert: 2014

 

 

Me. E. Botha

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8. 10-12
Vakke:  Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Tegniese Wetenskap en Natuurwetenskap
Buitemuurse aktiwiteite:  Redenaars, Public speaking en Toneel
Op die personeel sedert:  2016

Staff-078
Staff-060

 

 

Mnr. S.P. Botha
Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8, 10 & 12
Vakke:  Sosiale wetenskap en Geografie
Buitemuurse aktiwiteite:  Rugby, Krieket en Atletiek. Sportorganiseerder en Mnr. & Mej. Callies
Op die personeel sedert:  2005

 

 

Me. V. Botha

Posbeskrywing: Onderwyser,
Grade:   9  &  12
Vakke:  Wiskunde & Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite:  Hokkie, Wiskunde ekstra klas en Verversings
Op die personeel sedert:  2008

Staff-108
Staff-010 (2)

 

 

Mnr. P.A. Broodryk

Posbeskrywing: Departementshoof
Grade:  10 - 12
Vakke:  Wiskunde & Tegniese Wiskunde
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Skaak en Eksamens.
Op die personeel sedert:  1983

 

 

Me. M.S. Claassens

Posbeskrywing:  Onderwyser
Graad:   8
Vakke:  English Home Language, English First Additional & Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite:  Netbal, English drama, Public speaking, Matriekafskeid en Damestee.
Op die personeel sedert:  2016

Staff-116
Staff-002

 

 

Me. M.H. Cornelius

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   11 & 12
Vakke:  Rekenaartoepassingstegnologie
Buitemuurse aktiwiteite: Prysuitdeling, Rapporte
Op die personeel sedert:  1986

 

 

Me. M. Diedericks

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   10 - 12
Vakke:  Verbruikerstudies
Buitemuurse aktiwiteite:  Verversings, Mnr. & Mej. Callies, Prysuitdeling, Veiligheidskomitee en Spreekkoor
Op die personeel sedert:  2006

Staff-021
Staff-037

 

 

Me. L. du Preez

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   10, 11 & 12
Vakke:  Besigheidstudies
Buitemuurse aktiwiteite:  LTSM-voorraad en Boekstoor
Op die personeel sedert:  2002

 

 

Me. E. du Toit
Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  9  &  10
Vakke:  English home language  &  Skeppende kuns
Buitemuurse aktiwiteite:  Hokkie, Toneel en Redenaars
Op die personeel sedert:  2017

IMG_2407
Staff-013

 

 

Mnr. M. Grobbelaar

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   9, 11 & 12
Vakke:  Geografie en Sosiale Wetenskappe
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Hokkie, Mnr. & Mej. Callies
Op die personeel sedert:  2000

 

 

Me. B. Holton

Posbeskrywing:  Onderwyser
Graad:  9
Vakke:  English home language & English First additional language
Buitemuurse aktiwiteite:  Netbal  &  Redenaars
Op die personeel sedert:  2017

IMG_2415
Staff-045

 

 

Me.V. Jacobs

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  -  10
Vakke:  Ekonomiese Bestuursetenskappe, Wiskunde en Wiskunde Geletterdheid
Buitemuurse aktwiteite:  Klerekomitee, ekstra EBW-klasse, Hokkie (admin) en Atletiek beampte
Op die personeel sedert:  2016

 

 

Me. C. Koekemoer

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  -  10
Vakke:  Natuurwetenskap, Lewenswetenskap & Lewensorientering
Buitemuurse aktwiteite:  Atletiek en Netbal
Op die personeel sedert:  2010

Staff-117
Staff-036

 

 

Mnr. C.B. Labuschagne

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8, 9, 11 & 12
Vakke:  Sosiale Wetenskap & Toerisme
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Tennis, VRL en CSV
Op die personeel sedert:  2011

 

 

Mnr. G.P.J. Labuschagne
Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  -   12
Vakke:  Tegnologie en Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite:  Sokker, Buiteleweklub, Hebreeuse klasse en Spiesgooi-afrigter
Op die personeel sedert:  1981-1988; 2007 - 2011

Staff-099
Staff-043

 

 

Me. N. Labuschangne

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  10  -  12
Vakke:  Rekenaartoepassingstegnologie
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek Spanbestuurder, Mnr. & Mej. Callies,  Hokkie en Punte
Op die personeel sedert: 2012

 

 

Mnr. D. le Roux

Posbeskrywing:  Adjunk-hoof
Graad:  11
Vakke:  English First Additional Language
Buitemuurse aktiwiteite:  Rugby, Atletiek, Terreininstandhouding, Bemarking
Op die personeel sedert:  1994

Staff-070 (2)
Staff-061 (2)

 

 

Me. J.M. le Roux

Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade:  11  &  12
Vakke:  Afrikaans Huistaal
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Toneel, Prysuitdeling en Redenaars
Op die personeel sedert:  1991

 

 

Mnr. B.C. Lewis
Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  10 - 12
Vakke:  Siviele Tegnologie en Tegnologie
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Krieket en Rugby
Op die personeel sedert:  2007

Staff-053
Staff-035 (2)

 

 

Me. R. Lewitton

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8, 9 & 12
Vakke:  Skeppende kunste & Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Buitemuurse aktiwiteite:  Toneel, Atletiek, Kuns- en Musiekaand, Kunsfees, Bemarking, Prysuitdeling en Redenaars.
Op die personeel sedert:  2000

 

 

Mnr. B.G.  Lodewyckx
Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  9 -  12
Vakke:  Natuurwetenskap, Lewensoriëntering, Tegniese Wetenskap en Fisiese Wetenskap
Buitemuurse aktiwiteite: Hengelorganiseerder, Rugby, Atletiek en Krieket
Op die personeel sedert: 2014

Staff-120
Staff-029 (2)

 

 

Mnr. H. Maartens

Posbeskrywing: Adjunk-hoof
Grade:  10 - 12
Vakke:  Ingenieurs, Grafika en Ontwerp
Buitemuurse aktiwiteite: Hoof van Sport, Rugby, VRL
Op die personeel sedert: 2013

 

 

Me. F. Marebe
Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  11  &  12
Vakke:  English Home Language
Buitemuurse aktiwiteite:  Netbal, Atletiek en Public Speaking
Op die personeel sedert: 2015

Staff-033
Staff-007 (2)

 

 

Mnr. A. Meyer

Posbeskrywing: Hoof
Op die personeel sedert: 2002

 

 

Mnr. J. Meyer

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8  -  10
Vakke:  Sosiale Wetenskap en Geskiedenis
Buitemuurse aktiwiteite: Rugby en Krieket
Op die personeel sedert: 2015

Staff-104
IMG_2412

 

 

Me. A. Muir

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  -  12
Vakke:  Lewensoriëntering en Natuurwetenskappe
Buitemuurse aktiwiteite:  Hokkie
Op die personeel sedert:  2017

 

 

Me. M. Nel

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 - 12
Vakke:  Natuurwetenskap  &  Lewenswetenskap
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek
Op die personeel sedert: 2012

Staff-017
Staff-058

 

 

Mnr. G. Otto

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  9  -  11
Vakke:  Wiskunde en Wiskundige Gelettedheid
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, Rugby, Krieket en Ouerkomitee
Op die personeel sedert: 2013

 

 

Me. C. Pitzer

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:   9  &  10
Vakke:  Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Lewensoriëntering en Afrikaans Huistaal
Buitemuurse aktiwiteite:  Redenaars, Vasvra, Mnr. & Mej. Callies en Spreekkoor
Op die personeel sedert:  2004

Staff-111
Staff-055

 

 

Me. J. Pretorius

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8 - 12
Vakke:  Fisiese Wetenskap, Wiskundige geletterdheid en Tegniese Wetenskap
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, CSV, English drama en Buitelewe klub
Op die personeel sedert:  2007

 

 

Mnr. A.P. Püke

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8, 10, 11 & 12
Vakke:  Tegnologie, Ingenieurs, Grafika en Ontwerp
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Rugby
Op die personeel sedert:  1983

Personeel _ Staff  PUKE  A_ Export Port1 Small
Staff-047 (2)

 

 

Me. R. Raath

Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade:  10 & 12
Vakke:  Afrikaans Eerste Addisionele Taal  &  Toerisme
Buitemuurse aktiwiteite:  Redenaars en Koor
Op die personeel sedert:  1984

 

 

Me. D. Rademan

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8  &  9
Vakke: Afrikaans Huistaal
Buitemuurse aktiwiteite:  Netbal, Atletiek, Toneelaand en Bemarkingskomitee
Op die personeel sedert:  2017

IMG_2410
Staff-020

 

 

Me. I Rademan

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  10 - 12
Vakke: Afrikaans Huistaal, Afrikaans Eerste Addisionele Taal  &  Lewensoriëntering
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek, Netbal, Redenaars, Matriekafskeid, Personalia en Liefdadigheid
Op die personeel sedert:  2008

 

 

Me. C. Tarr

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade: 9, 11 & 12
Vakke:  Afrikaans Eerste addisionele taal  &  Geskiedenis
Buitemuurse aktiwiteite:  Netbal, Dogters krieket en klerekomitee
Op die personeel sedert:  2016

Staff-129
Staff-016

 

 

Me. D.M. van den Berg
Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade: 9 &12
Vakke:  English Home Language & First Additional Language
Buitemuurse aktiwiteite:  Atletiek Spanbestuurder en Netbal
Op die personeel sedert:  2002

 

 

Me. M van Eeden
Posbeskrywing:  Departementshoof
Grade:  9 - 12
Vakke:  Ekonomiese Bestuurswetenskappe & Rekeningkunde
Buitemuurse aktiwiteite:  Eksamens, Roosters, Mnr. & Mej. Callies-organiseerder, Snoepwinkel en Personeelsake
Op die personeel sedert:  1982

Staff-006
Staff-115

 

 

Mnr.  S. van Rensburg

Posbeskrywing:  Onderwyser
Graad:  8
Vakke:  Wiskunde
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, Koor en Netbal
Op die personeel sedert:  2016

 

 

Me. S. Vermeulen

Posbeskrywing: Onderwyser
Grade:  8 & 10
Vakke:  English Home Language & First Additional Language
Buitemuurse aktiwiteite: Atletiek, VRL en Netbalorganiseerder
Op die personeel sedert: 2014

suzette vermeulen copy
Staff-031 (2)

 

 

Me. V. Wessels

Posbeskrywing:  Onderwyser
Grade:  8 - 9
Vakke: Skeppende kuns
Buitemuurse aktiwiteite:  Skoolalbum, Communicator, Webblad en Bemarking
Op die personeel sedert:  2007

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

Staff-110 (2)

 

 

Me. J. Coetzee

Posbeskrywing: Administratiewe Klerk
Op die personeel sedert: 2015

 

 

Mnr. B. de Koker

Posbeskrywing: Hoof van Dissipline
Op die personeel sedert:  2014

Staff-009 (2)
Staff-082

 

 

Me. S. Fourie

Posbeskrywing:  Finansiële Klerk & Sekretaresse
Op die personeel sedert:  2007

 

 

Me. A. Gouws
Posbeskrywing:  Tikster
Op die personeel sedert:  2014

Staff-083 (2)
Staff-075

 

 

Mnr. L. B. Horn

Posbeskrywing:  Faktotum
Op die personeel sedert:  2000

 

 

Me. S. Moolman

Posbeskrywing:  Debiteureklerk - Skoolfonds
Op die personeel sedert:  2016

Staff-098
Staff-085 (2)

 

 

Me. E. Steyn

Posbeskrywing:  Administratiewe Klerk
Op die personeel sedert:  2008

 

 

 

Me. R. van Niekerk

Posbeskrywing:  Ontvangsdame
Op die personeel sedert:  2013

Staff-095 (2)
Staff-080

 

 

 

Me. S. Venter
Posbeskrywing:  Mediasentrum, Communicator en Webblad
Op die personeel sedert:  2006