In Wiskundige Geletterdheid word jy voorberei vir die lewe in die moderne wêreld.

Kinders wat nie gewone Wiskunde slaag nie, het geleentheid om hierdie vak te neem.  Feitlik alles in ons lewens vandag hou op die een of ander manier met Wiskunde verband.  Hierdie vak stel jou in staat om Wiskunde in die praktyk toe te pas, bv.:

  • werk met rentekoerse wanneer jy geld uitleen of leen
  • meet wanneer jy verf, bou of gordyne en meubels maak
  • werk met gelde wanneer jy ʼn sakeonderneming bedryf
  • versamel en vertolk inligting wanneer jy marknavorsing doen.

Wat is die beroepsgeleenthede vir na skool? 

Wiskundige Geletterdheid gee jou wel toelating tot ʼn universiteit.  Jy het egter ʼn beperkte hoeveelheid studierigtings wat jy mag volg, bv. nie B.Comm. of ʼn ingenieursrigting nie.  Veral vir die intrepreneur wat sy eie besigheid wil begin, is hierdie vak ʼn goeie keuse.

Kinders wat sukkel met gewone Wiskunde geniet hierdie vak, want hulle kan logika gebruik.