‘n Persoon hoef nie die noodsaaklikheid van hierdie vak te beklemtoon nie.  Die land en regering en veral universiteite het die nodigheid en bruikbaarheid van die vak oorbeklemtoon.  Die studievelde vir bykans enige rigting in hierdie vak is baie groot.

Die vak se waarde en bruikbaarheid in alle velde :  ingenieurswese , dokters, regsprofessie, ekonomiese rigtings is wel bekend.

Hierdie is ʼn vak wat die wêreld vir enige leerling oopsluit.  Die moontlikhede vir Wiskunde is onberekenbaar.  Saam met Wetenskap kan leerlinge kies waar hulle studeer en wat hulle studeer.