Toets- en Eksamenroosters

Elke leerling ontvang vroeg in die jaar ‘n toetsrooster en voor die aanvang van eksamens, ‘n eksamenrooster en weet daarom presies watter vakke op watter dae geskryf word.

Gedurende die kwartaal word toetse in die betrokke vakke se periodes afgelê en daarom het Hoërskool Carletonville nie ‘n formele toetsreeks gedurende elke kwartaal nie. Leerders kan hierdie toetsrooster sien en aflaai van die “Communicator ” en die webblad. 

 

Eksamenreëlings

Eksamens vind plaas gedurende die laaste weke van die tweede kwartaal en die vierde kwartaal.

Eksamens geskied daagliks in 2 Sessies:

  • Sessie 1 begin reeds om 7:30 en eindig 11:00
  • Sessie 2 begin om 11:30 en eindig 13:30

Graad 8 tot 12 leerlinge het slegs nodig om daardie dae en sessies na die skool te kom waarop hulle ‘n  eksamenvraestel skryf.

Leerlinge wat gedurende die tweede sessie ‘n vraestel skryf, moet reeds om 11:00 by die skool wees.

As ‘n leerling byvoorbeeld slegs ‘n vraestel in die eerste sessie skryf, mag hy/sy om 11:00 weer huistoe gaan.

Vir ouers wat probleme ondervind om hul kinders na en vanaf die skool te vervoer of ouers wat werk en bekommerd is dat hulle kinders nie by die huis sal leer nie, reël ons soos in die verlede ‘n studielokaal met toesig. Leerders kan hier studeer tydens eksamens.

U kan hiervoor aansoek doen met die invul van ‘n afskeurstrokie in ‘n oueromsendbrief wat huise toe gestuur word. Hierdie brief is ook beskikbaar en kan afgelaai word onder die oueromsendbriewe-“link”. Sorg dat hierdie afskeurstrokie die skool of registeronderwyser bereik.

As u kind gedurende die eksamen of toetse so siek is dat hy/sy nie ‘n vraestel kan skryf nie, neem asseblief die kind na ‘n dokter en vra ‘n sieknota van die dokter.

‘n Doktersbrief waarop staan: “Soos aan my meegedeel…” is NIE aanvaarbaar NIE ! Die oorspronklike sieknota MOET DADELIK by die skool ingehandig word om te verhoed dat ‘n leerder benadeel word. Dit is u eie verantwoordelikheid om te sorg dat hierdie sieknota die skool bereik en by die verantwoordelike personeellid ingehandig word.