We reap from the richness
From veldt and from sun
Of our dearest fatherland

We take from the streams
That bubble from the source
Of a noble and staunch mankind
We learn from our heroes
To fight and to strive
For truth and for freedom
And right

Deur storms en gevare
Standvastig te bly,
Die toekoms blymoedig te begroet
Ons rig dan ons strewe
Met moed en geloof
Na die hoogtes van wil en van daad
Ons leuse besielend
Dit juig ons bly
Ek kan as ek wil!
Ek kan as ek wil!
Ek kan as ek wil!
Dis die vonk van oorwinning ou maat!

Vertaalde lirieke: Corrie Louw (1999)