Die Bestuursliggaam het aan die einde van 2020 op ‘n ouervergadering toestemming ontvang om die skoolfonds as volg vas te stel vir 2021:

 

Die skoolfonds vir 2021 is as volg:

R 1225.00 per kind per maand vir ‘n graad 8- 11 leerder = R 13 475.00 per jaar

R 1265.00 per kind per maand vir ‘n graad 12-leerder     = R 13 915.00 per jaar

 

Daar is DRIE maniere waarop dit betaal kan word:

  1. Die skoolfonds kan as ‘n eenmalige bedrag vooruit betaal word voor die einde van Februarie.
  2. U kan die skoolfonds kwartaalliks vooruit betaal.
  3. U kan die skoolfonds maandeliks vooruit betaal.

 

Indien u teen einde Februarie u skoolfonds ten volle vereffen vir die jaar, kwalifiseer u vir ‘n korting van een maand se skoolfonds, met ander woorde R 1225.00 (Gr 8 – 11) en R 1265.00 (Gr 12).

 

Aansoekvorms vir die vrystelling van skoolfonds is, soos in die verlede, in die kantoor beskikbaar. Ouers wat in die verlede vir beurse gekwalifiseer het, sal waarskynlik weer kwalifiseer. As die bruto jaarlikse verdienste van beide ouers minder as 10 maal die jaarlikse skoolfonds is kwalifiseer u om nie skoolfonds te betaal nie. As beide ouers se jaarlikse bruto inkomste meer as 30 maal die jaarlikse skoolfonds is, kwalifiseer u nie om vrystelling van skoolfonds nie. Indien u enigsins twyfel oor u posisie, kom sien me. Suzanne Moolman so spoedig moontlik by die kantoor. Sy sal u graag help.

 

Onthou skoolfonds is vooruit betaalbaar as u maandeliks/kwartaalliks wil afbetaal.  As u vir ‘n beurs wil aansoek doen, neem asseblief kennis dat   aansoekvorms  vanaf 2 Februarie 2021 beskikbaar sal wees.  En dit moet ingehandig word voor of op 26 Februarie 2021.  Die aansoek om beurse bly u verantwoordelikheid.

 

Die skool het ‘n nuwe skoolfondsprogram en ons het verskillende betaalopsies:

  1. U kan betaal met u bankkaart vir die betalings (‘n fooi om bankkoste te dek, sal egter van toepassing wees).
  2. U is welkom om kontant te betaal.
  3. As u verkies om skoolgeld in die skool se bankrekening te betaal, gebruik dan die volgende bankbesonderhede:

 

Hoërskool Carletonville

Nedbank

Rekeningnommer: 1747277991

Takkode: 174741

Verwysing: Leerling se Van en Naam