Die uitkomste vir Rekenaartoepassingstegnologie verseker dat jy genoeg bedryfskennis verwerf om ‘n rekenaar effektief te kan gebruik.  Hierdie kennis en vaardighede moet jy aanleer om met inligting te kan werk.

Hoewel RTT nie ‘n vereiste vir toelating aan ‘n universiteit is nie, dra dit by tot die TPT telling van die voornemende student.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

RTT is veral praktyk-gerig.  Leerders kan verskillende programme op enige plek vir enige beroep gebruik.

Tans gebruik ons Microsoft office 2007 maar ons skakel volgende jaar oor na 2013.  In die Microsoft-pakket leer die leerders basiese vaardighede in Word, Excel en Access. Hulle gaan ook nou leer hoe om ‘n webtuiste te ontwerp.

 

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE

Rekenaartoepassingstegnologie is ‘n nuwe vakgebied wat in 2006 bekend gestel is en die ou Rekenaartik vervang.  Die intreevlak was vir graad 10’s.  Gebaseer op die Nasionale Kurrikulumverklaring, is Rekenaartoepassingstegnologie die effektiewe gebruik van toepassingsagteware in verskillende sektore van die samelewing.

Rekenaartoepassingstegnologie bemagtig die leerders met kennis, vaardighede, waardes en houdings om op verskillende vlakke inligting te versamel, ontwerp en te kommunikeer.  Dit is ook dan moontlik om inligting te versamel, te analiseer en te verwerk om sodoende die inligting te manupileer, te prosesseer, aan te bied en te kommunikeer na die verskillende sektore van die samelewing.

Rekenaartoepassingstegnologie sal die leerder in staat stel om bemarkbare vaardighede onder die knie te kry in ‘n inligtingsbewuste wêreld waarin ons lewe.  Hoewel RTT gebaseer is in die Inligtings Tegnologie en Rekenaar Wetenskap sub-veld is dit tog aan te beveel vir alle ander vakke vir verdere opleiding

 

Die vak word verdeel in drie verskillende uitkomste:

 1. OPERASIONELE KENNIS VAN INLIGTING EN

    KOMMUNIKASIE TEGNOLOGIE

 • rekenaar hardeware en sagteware
 • operasionele sisteme en lêerbestuur
 • netwerke
 • rekenaar en netwerk probleemoplossing
 • sekuriteit en virusse
 • ergonomie en veiligheid
 • sosiale, wetlike en omgewingsake

 

 1. EIND-GEBRUIK REKENAAR VAARDIGHEDE EN KENNIS VIR  PROBLEEMOPLOSSING
 • vaardighede in die toevoer en manupilering van inligting
 • eind-gebruiker toepassingsprogramme is:  woord prosessering;
 • sigblad; databasis; grafiese programme; internet, e-pos.
 • probleemoplossing en kreatiewe denke
 • integrering van die eindgebruik pakkette in ‘n verskeidenheid kontekste
 • effektiewe kommunikasie

 

 1. INLIGTINGBESTUUR
 • vind, versamel, analiseer en die kritiese evaluering van inligting
 • organiseer en prosesseer inligting in verskillende formate
 • aanbieding en kommunikasie van inligting

ALGEMEEN

Rekenaartoepassingstegnologie is ‘n praktiese vak en daarom moet die aantal leerders wat die vak wil neem beperk word tot die aantal rekenaars en sentrums wat beskikbaar is.  Dit word altyd voorspel dat die aantal leerders wat die vak wil neem meer is as die rekenaars wat beskikbaar is, en daarom indien dit gebeur, sal die leerders gekeur word volgens hulle huistaal en wiskunde punte.  Leerlinge wat die vak wil neem moet verkieslik toegang tot ‘n rekenaar hê sodat opdragte tuis gedoen kan word.  Internet word aanbeveel maar is nie ‘n vereiste nie, aangesien dit wel by die skool beskikbaar is.