Om met behulp van kwalitiet-onderwys ‘n positiewe gebalanseerde leerder uit te stuur met die dryfveer:

EK KAN AS EK WIL!