• Tye:
  • Die biblioteek is elke dag in die oggende voor skool en gedurende pouse oop.
  • Maandag – Donderdag: 14:15
  • Gratis lidmaatskap.
  • 2 Items, boeke of tydskrifte kan uitgeneem word.
  • Navorsing kan in die media gedoen word vir enige skoolopdrag tydens werksure.
  • Pamflette wat sover moontlik op datum gehou word is ook beskikbaar vir navorsing en opdragte.
  • Internet is op al die rekenaars beskikbaar vir die leerders se gebruik
  • Internet – R10 per uur of gedeelte van ‘n uur.
  • Drukwerk kan in die mediasentrum gedoen word teen R3.00 (kleur) en R1.00 (swart en wit) per bladsy.
  • Klasbesoeke word gereeld gedoen in die biblioteek en multimedia-lesingslokaal wat deel uitmaak van die mediasentrum. (Nie gedurende Covid)