• Tye:
 • Die biblioteek is elke dag gedurende pouse oop.
 • Maandag: 14:00 – 14:30
 • Dinsdag: 14:00 – 14:30
 • Woensdag: 14:00 – 14:30
 • Donderdag: 14:00 – 14:30
 • Gratis lidmaatskap.
 • 2 Items, boeke of tydskrifte kan uitgeneem word.
 • Navorsing kan in die media gedoen word vir enige skoolopdrag tydens werksure.
 • Pamflette wat sover moontlik op datum gehou word is ook beskikbaar vir navorsing en opdragte.
 • Internet is op al die rekenaars beskikbaar vir die leerders se gebruik
 • Internet – R10 per uur of gedeelte van ‘n uur.
 • Drukwerk kan in die mediasentrum gedoen word teen R3.00 (kleur) en R1.00 (swart en wit) per bladsy.
 • Klasbesoeke word gereeld gedoen in die biblioteek en multimedia-lesingslokaal wat deel uitmaak van die mediasentrum.