Kuns en Kultuur

“Elke kind is ʼn kunstenaar.  Die probleem is hoe hy ʼn kunstenaar bly wanneer hy volwasse is.” – Picasso

Die hoofdoel van die leerarea is om aan die leerders ʼn algemene blootstelling aan Kreatiewe kuns te bied wat die volgende 2 terreine insluit nl.

  • Kuns
  • Drama

Leerlinge word kwartaalliks blootgestel aan die bogenoemde twee afdelings en daar word gepoog om leerders die geleentheid te gee om deur hierdie onderskeie aktiwiteite hul selfbeeld te ontwikkel en hul kreatiwiteit te stimuleer.
Met kreatiewe kuns poog ons om die kind in sy totaliteit op te voed.

  • Ontwikkeling van gesonde selfbeeld.
  • Werksaam in groepe as individue.
  • Erken en ontwikkel ʼn dieper begrip vir kulture.
  • Ontwikkel self die praktiese vaardighede in verskillende kunsvorme.
  • Aanleer en ontwikkeling van respek vir ander en jou eie kultuur en
  • kunsvorme.

Die analisering en kritiese evaluering van inligting moet lei tot kreatiewe denke in onbekende situasies en dit vind uiting in eksamensituasies sowel as praktiese projekte, kunswerke, opvoerings en drama eksamen.