Geography has made us neighbors. History has made us friends. Economics has made us partners, and necessity has made us allies. Those whom God has so joined together, let no man put asunder – John F. Kennedy

Geografie (voorheen Aardrykskunde) is ‘n ontdekkingsreis tussen die mens en die natuur! Ware simbiose. In hierdie vakgebied ontdek leerders nuwe insigte rakende die wêreld waarin ons leef. Dit dek ‘n wye spektrum van belangstellingsvelde en vermoeëns, en is deesdae ‘n volwaardige omgewingswetenskap wat sterk met die toekoms verband hou. Hierdie vak is baie aktueel en leerders vind die aanslag verrykend.

Geografie bevat onder andere die volgende studievelde: ekonomie, klimatologie, ekologie, geomorfologie, demografie, ekistiek en geografiese inligtingstelsels.

In grade 8 en 9 word dit as gelyke vennoot van geskiedenis aangebied as die oorkoepelende vak Sosiale Wetenskap, maar vanaf graad 10 is dit ‘n volwaardige eksamenvak wat ook as universiteitsvrystellingsvak kwalifiseer.

 

Uitkomste

Leeruitkomste vir Geografie

 • Gesonde oordeel oor die ontwikkeling, benutting en bestuur van hulpbronne
 • ‘n Begrip van die inter-verhouding tussen die mens en die natuur
 • Spreek omgewingskwessies aan
 • Benut navorsingsvaardighede
 • ‘n Gesonde begrip van konsepte en beginsels, sowel as verworwe kennis
 • Benut kennis en vaardighede om gesonde besluitneming aan te moedig
 • Kennisbasis

Aspekte van die volgende word ondersoek

 • Streeksgeografie
 • Bio-geografie
 • Fisiese geografie
 • Geomorfologie
 • Klimatologie
 • Oseanografie
 • Menslike geografie (Nedersettingsgeografie/Ekistiek)
 • Ekonomiese geografie
 • Demografie
 • Kaartwerk
 • Geografiese Inligtingstelsels (GIS)

Vaardighede en Waardes wat Geografie Ontwikkel

 • Kaartwerk
 • Grafiese begrip
 • Die vermoë om feitelike inhoud te verstaan en toe te pas
 • Die vermoë om waar te neem, te toets, hipoteses te ondersoek en gevolgtrekkings te maak
 • Veldwerktegnieke
 • G.I.S.
 • Omgewingsbewus en –sensitiewe gemeenskappe te skep

Na Skool, wat is dié vak van Waarde?

Geografie is ‘n uitstekende vormingsvak, aangesien die inhoud en vaardighede daarvan leerders in staat stel om uitdagings oor ‘n wye spektrum die hoof te bied. Bewys van die vak se oorbruggingswaarde is dat dit op universiteit as ‘n hoofvak in die Geestes-, Natuur-, Sosialewetenskappe en Regte geneem kan word.

Enkele beroepsvelde:

 • Omgewingsbestuur
 • Stads- en Streeksbeplanning
 • Opvoedkunde
 • GIS-verwante rigtings
 • Gerekenariseerde Kartografie
 • Grafiese Inligtingspesialiste
 • Meteorologie (Weerkunde)
 • Geologie
 • Argeologie
 • Landskapsargitek
 • Volhoubare Toerisme
 • Demografiese Dinamika
 • Gesondheid, Omgewing en Ontwikkeling
 • Rekreasiebestuur
 • Volhoubaarheid van landelike omgewings
 • Wateropvangsbestuur
 • Gronderosiebestuur
 • Bio-geografie
 • Fluviale Geomorfologie en Landvormformasie-studies