Baie dankie aan Mnr. Johan Harmse vir die insiggewende praatjie oor “Professionalisme in die onderwys”.