Ek begin my onderwysloopbaan by Hoërskool Wonderfontein in Januarie 1988 nadat ek my twee jaar diensplig voltooi het. My vakgebied is Engels en met die intrapslag bied ek toe Engels Tweede Taal aan vir Graad 8 en 9’s. Ek het Engels aangebied vir Gr. 8 – 11-leerlinge tot Desember 1994 waarna ek ‘n pos as Departementshoof Opvoedkundige Leiding beklee by Carleton Jones High School. Gedurende die tydperk wat ek by CJ was, was ek verantwoordelik vir die vak Beroepsleiding, Engels (Eerste Taal) vir Gr. 10 en 11 en dan ook die berading van leerders. Ek het die voorreg gehad om Departementshoof by CJ te wees vanaf 1995 tot Junie 2002.
In Julie 2002 word ek aangestel as Adjunkhoof by Callies waar ek ook Engels (Eerste en Tweede Taal) aangebied het vir Gr. 11 en 12 leerders. In Oktober 2012 word ek as hoof aangestel by Callies en sal dus diens doen tot 31 Desember 2020 waarna ek die privaatsektor sal betree.
Ek dank my Hemelse Vader vir die geleentheid wat Hy vir my gegee het om as onderwyser diens te doen oor die afgelope 34 jaar. Ek is innig dankbaar dat ek hierdie voorreg kon beleef en ek wens al die leerders, my kollegas, die beheerliggaam en die ouers van Callies baie sterkte toe vir die toekoms. Mag ons Hemelse Vader julle almal bewaar en seën.
 
Mnr. Meyer het diep spore getrap by Callies. Ons wens u net die beste toe vir u toekomsplanne. Mag ons Hemelse Vader u wonderlik seën.