Mr. R. Martinez De la Iglesia

Portfolio: Chairman

E-mail: rafeal.martinezdelaiglesia@ashburton.co.za

 

Ex Officio

Mr. A. G. Meyer

Principal

E-mail: hscallie@mweb.co.za

 

Mrs. M.S. Fourie

Portfolio: Vice-chairman, Marketing  &  Social committee

E-mail: oos-drie@absamail.co.za

 

Mr. M. Lewitton

Portfolio: Treasurer

E-mail: carfreshmeat@lantic.net

 

Mrs. J. le Roux (Deputy Principal)

Portfolio: Secretary

E-mail:  johannalrx@gmail.co.za

 

Mr. D. De Wet

Portfolio: Buildings & Grounds, Safety & Discipline

E-mail: danie.dewet@sibanyegold.co.za

 

Mr. M. du Plessis

Portfolio: Parent Committee

E-mail: brains@telkomsa.net

 

Mr. G. Nagel

Portfolio: Academics

E-mail: gert.nagel@harmony.co.za

 

Mr. W. Schreuder

Portfolio:  Sport

E-mail: wfschreuder@anglogoldashanti.com

 

Mr. M. Fourie

Portfolio: Sport, Social committee, Buildings & grounds & Discipline

E-mail: michiel.fourie@sibanyegold.co.za

 

Mr. B. de Koker

Portfolio: Staff, Discipline, Social, Safety, Parent Committee and Buildings & grounds

E-mail: discipline@hscallies.co.za

 

Mr. S.P. Botha

Portfolio:  Staff, Sport, Social, Safety and Parent Committee

E-mail: sp.botha@hscallies.co.za

 

Mr. D. le Roux (Deputy Principal)

Portfolio: Safety, Buildings and Grounds and Academy

E-mail: deon.leroux@hscallies.co.za

 

 

COMMITTEES

Management

Mr. R. Martinez Dela Iglesia (Chairman)

Mrs. M.S. Fourie (Vice-chairman)

Mr. A. Meyer (Principal)

Mr. M. Lewitton (Treasurer)

 

Finance

Mr. R. Martinez Dela Iglesia (Chairman)

Mrs. M.S. Fourie (Vice-chairman)

Mr. A. Meyer (Principal)

Mr. M. Lewitton (Treasurer)

 

Discipline

Mr. H. Raath (Chairman)

Mrs. D. v.d. Berg

Mr. B. de Koker

Mr. D. de Wet

 

Academics

Mr. G. Nagel (Chairman)

Mr. D. le Roux

 

Safety

Mr. D. le Roux (Chairman)

Mr. B. de Koker

Mr. S.P. Botha

Mr. D. de Wet

 

Sport

Mr. M. Fourie (Chairman)

Mr. W. Schreuder

Mr. S.P. Botha

 

Buildings and Grounds

Mr. D. de Wet (Chairman)

Mr. D. le Roux

Mr. B. de Koker

Mr. M. Fourie

 

Parents

Mr. M. du Plessis (Chairperson)

Mr. S.P. Botha

Mr. B. de Koker

Mr. G. Otto

 

Marketing

Mrs. M.S. Fourie (Chairman)

Mr. B. de Koker

 

Social Committee

Mrs. M.S. Fourie (Chairman)

Mr. M. Fourie

Mr. S.P. Botha

Mr. B. de Koker

Mr. R. Martinez de la Iglesia