GRAAD 8 EN 9 VAKKEUSE

Alle skole word deur die Onderwysdepartement verplig om die volgende leerareas aan te bied:

 1. Huistaal:  Afrikaans
 2. Eerste Addisionele Taal:  Engels
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe (Behels die vakke Biologie en Natuur- en Skeikunde)
 5. Tegnologie (Behels die vakke Tegniese Tekeninge en Bedryfskennis)
 6. Sosiale Wetenskappe (Behels die vakke Geskiedenis en Aardrykskunde)
 7. Lewensoriëntering (Behels die vakke Voorligting en Liggaamsopvoeding)
 8. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Behels die vakke Rekeningkunde en Besigheidstudies)
 9. Skeppende Kunste

 

GRAAD 10, 11 EN 12 VAKKEUSES

AFDELING A:

VIER VERPLIGTE VAKKE

 1. Afrikaans Huistaal
 2. Engels Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
 4. Lewensoriëntering

AFDELING B:

DRIE VAN DIE VOLGENDE VAKKE MOET GEKIES WORD:
(Verwys na vakpakette)

 1. Fisiese Wetenskappe (Natuur- en Skeikunde)
 2. Rekeningkunde
 3. Lewenswetenskappe (Biologie)
 4. Rekenaartoepassingstegnologie (Rekenaarwetenskap SG)
 5. Toerisme
 6. Besigheidstudies (Bedryfsekonomie)
 7. Geografie (Aardrykskunde)
 8. Verbruikerstudies
 9. Ingenieursgrafika- en Ontwerp (Tegniese Tekeninge) (Gr. 10-12)
 10. Geskiedenis (Slegs in Engels)