Wat is Tradisie?

Tradisie is ‘n ritueel, geloof of voorwerp wat deur tyd aangegee word aan ‘n generasie binne ‘n gemeenskap, wat onderhou word in die nou, met wortels gesetel in die verlede. Die woordjie “tradisie” kry sy oorsprong in die Latyn tradere of traderer wat letterlik beteken om te oorlewer, te oorsend, of te oorhandig vir bewaring — en nuwe tradisies ontstaan en groei steeds elke dag.

Tradisie by Hoërskool Carletonville speel verseker ‘n belangrike rol omdat ons glo in die wete dat om te weet waarheen ek oppad is moet ek verstaan waar ek vandaan kom. Soos ‘n kompas deur die eeue se donker ‘n stuurman gelei het so glo ons dat die tradisies wat ons aanhang ons lei om trotse leiers van en binne ons gemeenskappe te word deur te staan vir waarin ons glo.

Tradisies by Hoërskool Carletonville

Vlagparade

Hierdie tradisie het sy oorsprong in die dae toe Voortrekkers, Kadette en “Boy- and Girl-scouts” nog in volle swang as buitemuurs bedryf was binne en buite skoolverband. Op Maandae was hierdie leerders toegelaat om in hulle onderskeie uniforms skool by te woon, waar hulle dan onder andere ook verantwoordelik was vir die hysing en stryking van die Nasionale, asook die skoolvlag.

Hierdie was gedoen tussen 7:00 en 7:10vm en die stryking van die vlag weer om 13:50 en 14:00nm.

Hierdie tradisie is oorgelewer aan die leerlingraad van die skool wat in alle erns en swier moet voldoen soos die leerders wie se plig dit voor hulle was elke dag van die week.

Die aangewese prosedure vir hierdie tradisie kan gevind word onder die skoolingligting vir die Skoolwapen en vlag.

 

Maandag Oggend Opening

Soos die eerste dag van die week begin is dit net betaamlik om dit op die regte manier te doen met Saalopening.

Leerders sal by die saal aantree in hulle onderskeie klasgroepe voordat hulle toegelaat sal word om binne te gaan.  Opening sal begin met gewyde sang, onderskeidelik begelei deur ‘n vol pyporrel, geskenk van dankbaarheid aan die skool gegee in 1965 deur die Matrieks van daardie betrokke jaar, of kitaar.

Met die voltooiing van die gewyde sang, sal die skool gevra word om op aandag te staan vir die voordrag van die skoolkode waarna hulle sal sit vir skriflesing, gebed, instruksies van die skoolhoof en afkondigings.

Afsluiting van opening kan op een van twee maniere beeindig word of met die sing van die Nasionale Volkslied of die Skoollied.

 

Die Geskenk van Dankbaarheid

Aan die einde van die Graad 12 jaar is leerders deur vele hande van menigde onderwyser geskoei en begelei deur vyf lange jare waarin daar verwag is dat hulle iets anders as net akademiese leer ontvang het. By Hoërskool Carletonville word hierdie die “verborge kurrikulum” genoem.

Met fondse wat hierdie leerders ingesamel het, mag dit wees vanaf graad 8, gee hulle dan met hulle diskresie en goeddenke ‘n geskenk van dankbaarheid aan die skool en hulle onderwysers.

 

Die Bankie van Herinnering

In ‘n stil en gerespekteerde hoekie van die skool, in die skadu van ‘n baie ou witstinkhoutboom staan ‘n klein sementbankie in liefdevolle herinnering van oud-onderwysers en leerders wat gesterf sedert 2000 terwyl hulle nog besig was om hulle skoolloopbane te voltooi.

‘n Bronsplaatjie (80 x 25mm) word op die bankie vasgesit met die betrokke geliefde se besonderhede.

Blomme of kransies kan sonder enige nodige toestemming daar neergeplaas word op geen spesifieke oomblik of geleentheid gedurende of na-ure terwyl die hekke van die skool oop is.

Dit geleentheid spreek vir homself dat dit nie ‘n bankie in ‘n park is waarop jy jouself kan neervly nie maar dat dit ‘n baie gewyde en gerespekteerde gedeelte van die skool is.