TEGNIESE WISKUNDE

Vanaf 2016 mag Gr. 10 leerlinge Tegniese Wiskunde neem.  Dit gee veral leerders wat ‘n tegniese rigting (ambagte soos elektrisiëns, loodgieters, Pas en draaiers ens,) wil volg, ‘n kans om hulle beter voor te berei.  Leerlinge moet egter IGO en Siviele Tegnologie neem om Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskap as vakke te neem.

Leerlinge word in die vak gereed gemaak om na Graad 12 aan te gaan na ‘n Tegniese Kollege waar hulle met N4 kan aangaan.  Tegniese Wiskunde en Tegniese Wetenskap gee nie Universiteitsvrystelling nie en leerlinge moet aan ‘n Tegniese Kollege verder studeer.  Die vraag na tegniese opleiding in die land is baie groot.  ‘n Persoon het met die kwalifikasie ‘n baie groot kans om werk te kry.