Die doel van Tegniese Wetenskap is om leerders te ondersteun in die drie fokus areas van Tegnologie.  Dit is Meganiese Tegnologie, Elektriese Tegnologie en Siviele Tegnologie.

Leerders wat Tegniese Wetenskap neem as vak, sal Tegnologie met wetenskaplike kennis kan integreer.  Tegniese Wetenskap spreek die behoeftes van die industrie aan en bevorder vaardigheids-ontwikkeling in die velde van Tegnologie.  Dit maak dit vir leeders moontlik om makliker toegang te verkry tot toegepaste Tegnologie kursusse by Technikons en Entrepreneuriese geleenthede.

Vaardighede wat deur Tegniese Wetenskap ontwikkel word, sluit die volgende in:

 • klassifiseer
 • kommunikeer
 • meet
 • ontwerp
 • ondersoek
 • teken
 • evalueer gevolgtrekkings
 • formuleer modelle
 • identifiseer en kontroleer veranderlikes
 • observeer en vergelyk interpreteer
 • voorspel
 • probleemoplossing
 • praktiese toepassings
 • observeer simulasies