WAT IS SIVIELE TEGNOLOGIE?

Siviele tegnologie focus op konsepte en beginsels in die bou omgewing en op die tegnologiese proses.Dit behels praktiese vaardighede en wetenskaplike beginsels.Die vak strewe om ʼn bou omgewing op te stel en te verbeter en om die lewenskwaliteit van elke individu en die samelewing te verbeter.Die vak fokusn op drie hoof areas,naamlik:

Inhoud van siviele tegnologie as vak:

 • Veiligheid
 • Materiale
 • Gereedskap
 • Grafiese kommunikasie
 • Terminologie
 • Toegepaste meganieka
 • Konstruksie
 • Siviele diense
 • Hoeveelheids berekeninge
 • Hegting

 

SPESIFIEKE DOELWITTE:

Die doelwit van siviele tegnologie is om leerders van graad 10 tot 12 op te lei om ʼn loopbaan te kan volg by ʼn tersiére inrigting na afloop van die Nasionale Senior Sertifikaat.

 

Benodighede vir siviele tegnologie as ʼn vak.

 Die volgende is van uiterste belang in die vak:

Elke leerder moet toegang hê tot:

–   ʼn handbook

– ʼn werkswinkel met gereedskap

– Tydskrifte en boeke oor die vak

– Teken gereedskap

– ʼn sak rekenaar

– ʼn rekenaar met CAD teken program

 

LOOPBAAN MOONTLIKHEDE:

 • Aambag
 • Verdere studie by ʼn universiteit can tegnologie
 • Universiteit studie
 • Entrepreneur
 • Oderwys in tegniese rigting
 • Strukturiele ingeneurswese
 • Loodgieter
 • Kabinetmaker
 • Dakspesialis
 • Bouinspekteur
 • Bourekenaar
 • Argitek
 • Tekenaar
 • Siviele ingenieur
 • Bouopmeter
 • Houtbewerker

Die jaarlikse sentrumfooi beloop R50.