Wat is ingenieursgrafika en Ontwerp?

Dit is ʼn internasionale erkende vak wat beide akademiese en tegniese toepassings het binne die konteks van Meganiese en Siviele Tegnologie.

 

Ingenieursgrafika en ontwerp as ʼn vak gee leerders die geleentheid om:

 • Idees grafies te kommunikeer deur gebruik te maak vantekeninstrumente en rekenaar gebaseerde tegnologie,
 • Ondersoek spesifieke basiese konsepte en inhoud binne dieMeganiese, Siviele en Elektriese Tegnologie.
 • Ontwikkel verskeie instrument- en vryhand tekentegnieke en vaardighede.
 • Aktiewe leer vind plaas deur die oplos van tegnologiese probleme met behulp van grafiese kommunikasie en kreatiewe wyse.
 • Projekte uit te voer deur gebruik te maak van die ontwerpproses.
 • Kennis te gebruik en toe te pas op ʼn konstruktiewe wyse.
 • Implementering van “ROT” (“CAD”) as metode om tekeninge te produseer.
 • Ontwikkel positiewe houdings, persepsies en aspirasies om voort te vloei in ingenieurs en tegnologiese beroepe.

 

Beroepsgeleenthede vir jou:

 • Argitektuur
 • Ingenieurswese Siviele, Meganiese, Lugvaart, Mariene, Landbou,
 • Mynwese
 • Industriële ontwerper
 • Binnehuise ontwerper
 • Landskap argitektuur
 • Bourekenaar
 • Boubedryfbestuur
 • Stads- en streeksbeplanner
 • Landmeters
 • Grafiese illustreerder
 • Juweelontwerper
 • Modelbouer
 • “ROT” tekenaar
 • Tegnikus
 • Vervaardiger
 • Onderwyser
 • Vakman
 • Mediese tegnikus

 

Die vak behels die volgende:

 • Kognitiewe ontwikkeling (visualisering, insig en perseptuele
 • tekeninge)
 • Vryhand sowel as instrumenttekeninge
 • Eerstehoekse en Derdehoekse ortografiese projeksies
 • Beskrywende meetkunde
 • Projeksie metodes
 • Praktiese tekeninge (Meganies en Siviel)
 • Beginsels van ontwerp
 • Beginsels van snitte
 • Skaaltekeninge
 • Isometriese tekeninge
 • Perspektieftekeninge
 • Helik en nokke
 • Ontwikkelings
 • Indringing en penetrasie van regte vaste liggame
 • Rekenaar ondersteunings tegnologie “ROT”

 

Daar sal van jou vereis word om:

 • Probleemoplosser te wees
 • Netjiese, skoon en akkurate tekening te teken
 • Toegewyd en selfgedissiplineerd te wees
 • Stiptelik te wees
 • Respekvol te wees
 • Trots te wees op jou werk

Tekeninstrumente wat u as verpligtend moet hê:

 • A3 Tekenbord met ʼn T haak
 • Teken drukpotlood (0.5)
 • Sagte uitveër
 • Skaal liniaal
 • Groot 30°/60° driehoek
 • Groot 45° driehoek
 • Verstelbare groot passer
 • Steekpasser100 mm
 • Gradeboog
 • Stoflap
 • Sakrekenaar
 • A3 leer