Baie geluk Roelien van der Merwe

Baie geluk aan Roelien van der Merwe wat aangewys is as die Toppresteerder in Merafong vir 2018. Sy het 'n alles insluitende beurs van R90 000 van AgloGold Ashanti en 'n skootrekenaar van Sibanye Gold ontvang.

    .facebook_1547893829225
More

Dankie AngloGold Ashanti

20190121_074610

 

Ons is trots daarop dat Hoërskool Carletonville R60 000 van AgloGold Ashanti ontvang het nadat Roelien van der Merwe aangewys is as die Topleerder in Merafong vir 2018.

Hiermee ons opregte dank aan Anglogold Ashanti v...

More

Top Presteerders Gr. 12 – 2018

Roelien van der Merwe    
  1.  Roelien van der Merwe (85,57%)

Onderskeidings - Afrikaans Huistaal, Engels Eerste addisionele Taal, Wiskundige Geletterdheid, Lewensoriëntering, Rekenaartoepassings Tegnolog...

More

Welkom

Aan die begin van die nuwe jaar wil ons graag die hoop uitspreek dat 2019 vir u ‘n baie geseënde en voorspoedige jaar sal wees. Ons vertrou dat ons Hemelse Vader ook die werk wat by die skool gedoen word, sal seën en dat dit met elke leerling net goed sal gaan. Ons wil verder ook graag die ouers van alle nuwe leerlinge in ons ouergemeenskap verwelkom, en in besonder ‘n hartlike welkom aan al ons Graad 8 – ouers. Ons glo dat u ‘n aangename verbintenis deur u kind met Hoërskool Carletonville sa...
More