Neem asseblief kennis van die sluitingsdatum vir die aansoeke.