Aan die begin van die Nuwe Jaar wil ons die hoop uitspreek dat 2020 ‘n geseënde en voorspoedige jaar sal wees. Ons vertrou dat ons hemelse Vader die werk wat op skool gedoen word, sal seën en dat elke kind God se genade sal ervaar.

Ons wil al die nuwe ouers verwelkom en ‘n spesiale welkom aan die ouers van ons nuwe graad 8’s. Ons glo dat u ‘n aangename verhouding met Hoërskool Carletonville sal hê.

Ons deure is altyd oop as u enige vrae het en weet dat geen probleem ooit te groot is om opgelos te word nie. Kontak ons gerus vir hulp.