Me. V. Wessels versoek dat al die beloofde geskenke asseblief voor die 15 Oktober ingehandig moet word.  As daar nog enige skenkings is vir die pakkies kan dit ook afgelwer word by die skool.  Skakel Me. V. Wessels (0794908457) in die verband.  Baie dankie aan almal wat hierdie projek so wonderlik ondersteun.