Aan die begin van die nuwe jaar wil ons graag die hoop uitspreek dat 2019 vir u ‘n baie geseënde en voorspoedige jaar sal wees. Ons vertrou dat ons Hemelse Vader ook die werk wat by die skool gedoen word, sal seën en dat dit met elke leerling net goed sal gaan.

Ons wil verder ook graag die ouers van alle nuwe leerlinge in ons ouergemeenskap verwelkom, en in besonder ‘n hartlike welkom aan al ons Graad 8 – ouers. Ons glo dat u ‘n aangename verbintenis deur u kind met Hoërskool Carletonville sal hê.

Ons deure staan oop vir u en geen probleem is te groot of te klein om opgelos te word nie. Kom sien ons gerus indien ons van hulp kan wees.